Bewust zijn

sta je open voor jezelf voor een ander voor wat is mag je open zijn naar je zelf naar de ander naar wat is mag jij zijn zoals je wilt zijn en een ander zoals zij mag mag je doen wat je wilt doen en een ander zoals zij wil mag je voelen wat je voelt en een ander zoals...

Wie ben ik

het is stil in mij niets om mij heen een diepe rust een rust van zijnde kern dat ik ben het licht in mij het gevoel van thuis is wie ik ben daar wat ik zoek vind ik in mij daar waar ik vind voel ik me vrijin mij

Overgave

overgave aan jezelf aan alles wat er is zodat je los komt van patronen en wat anders mag wat niet meer dientovergave aan jezelf zodat de rust kan wederkeren gedachtes opruimen en gevoel kan stromenovergave aan jezelf van onrust tot rust zodat je weer kunt voelen wat...

Stilte

Stilte het is stileen diepe zuchtniets om je heen het is stilhet is rustigvan binnen het is stileven niets doengewoon zijnin stilte bij jezelf het is stil hier in de rustkom je tot jezelf in de stilte van jezelfin de rust van jezelfgewoon even nietsalleen zijn bij...

Gezien worden

hoe zie jij jezelf zie jij jezelf wat vind je van jou hoe voel jij jezelf voel jij hoe voelt dat nou hou je van jezelf hou je van hoe voelt dat dan durf je te kijken naar jezelf wat zie je dan durf je te voelen hoe je voelt wat voel je dan durf je te houden van jezelf...

Jezelf zijn

zie jezelf hoor jezelf hou van jezelf verwacht niks en geef alles eerst aan jezelf dan aan de ander oogst en deel als vanzelf vanuit jezelf wie ben jij wie wil jij zijn ben jezelf dat kun jij ben niet bang zet de stap geef je zelf wat je nodig hebt wat een ander vindt...